Kontakta oss

St. Clares vänners styrelse :

Ordförande: Mary Spencer Tel. 073 730 72 88

Sekreterare: Sigrid Nordberg Tel. 0730 28 55 08

Kassör: Ingvar Backéus

Övriga ledamöter:

Keke Kulego

Mary Glover

Ingrid Nordberg

Ulla Nygren

Elsbeth Scholtes (suppleant)

Revisorer:

Kristina Asker

Elsbeth Scholtes

E-post: sigrid.nordberg@gmail.com

Vi kommer gärna och berättar om skolan och vårt arbete i skolklasser, organisationer, föreningar m.m.