Medlemskap

Medlem i St. Clares vänner blir du genom att betala in en årsavgift på 100 kronor på Plusgiro 43 04 01 – 0.

Uppge alltid e-postadress om sådan finns så sparar vi portokostnad.

Vi tar även gärna emot extra bidrag. Vi garanterar att årsavgifter och bidrag går oavkortade till skolan.
Föreningens utgifter täcks helt av pengar som vi får in på aktiviteter som försäljning, kyrkkaffen o.dyl.

Som medlem får du fortlöpande information om skolan och föreningens aktiviteter.