St. Clares vänner

Det har många gånger varit svårt att få terminsavgifterna att räcka till skolans alla utgifter, och Mary har då skjutit till pengar främst till lärarnas löner. Sigrid Nordberg, en av Marys vänner, tyckte att detta arbete borde stödjas, och därför bildades i november 2005 föreningen St. Clares vänner som har till syfte att hjälpa skolan att utvecklas främst genom ekonomisk hjälp, men också genom utbyte med svenska skolor. Fyra personer var med och bildade föreningen vars medlemstal sedan stadigt vuxit. Föreningen har nu närmare 100 medlemmar.

Föreningen får in pengar dels genom medlemsavgifter dels genom olika aktiviteter, t. ex. försäljning av varor från u-länder, kaffe- och matservering i samband med olika evenemang samt bidrag från enskilda och organisationer. Föreningens fadderverksamhet möjliggör skolgång för ett 40-tal barn som annars inte skulle få någon utbildning. Det är föreningens policy att hålla utgifterna på en så låg nivå som möjligt så att så mycket pengar som möjligt kan gå direkt till skolan.

En stor del av de pengar som föreningen skickat ner har använts till att bygga ut skolan med flera klassrum men även till inköp av material av olika slag, en kopieringsapparat samt installation av Internet. Instrument till ett skolband fick skolan vid ett besök av Mary och Sigrid 2006. En container med bl.a. begagnade datorer, läroböcker, skrivmaterial och leksaker har också skickats ner. Senast har man inrättat en datasal med sju datorer, ett musikrum och ett litet bibliotek. Klassrummens fönster har fått glas och bord och bänkar för lunchserveringen finns nu också under tak på skolgården. Tidigare åt barnen i klassrummen. Det senaste tillskottet är en minibuss för transporter av både varor och elever. Den är dock köpt på avbetalning så vi välkomnar speciellt extra bidrag till den.

Nybygget
 

 

 

 

 

 

Sigrid inviger skolbandet.                                    Nybyggnaden.

 

 

 

 

 

 

I tre månader under 2008 var Viveka Schaar och Matilda Broström, två svenska volontärer, på skolan och hjälpte till med undervisningen. Bland annat lärde de ut datakunskap vilket var mycket uppskattat.