Historik

Mary Spencer kom till Sverige från Ghana 1970 och bor sedan länge i Uppsala. Hon lämnade en stor del av sitt hjärta hos sina släktingar i Ghana när hon flyttade till Sverige och har hela tiden försökt hjälpa dem ekonomiskt efter förmåga. 1997 stod hennes syster Cecilia utan försörjning, och hon bestämde sig då för att hjälpa henne att starta ett dagis. De samlade ihop ett 15-tal barn och satte igång. Men barnen behövde också en skola och Mary lånade pengar så att de kunde bygga klassrum och utöka verksamheten. Nya elever strömmade till, och idag står nu skolan St. Clare Preparatory School där med 11 klassrum, en dagislokal, en datasal, ett bibliotek och ett musikrum. Ett flertal av lokalerna har byggts med hjälp från St. Clares vänner. Ett problem är att tomten egentligen är för liten, och därför måste man bygga på höjden. Skolan saknar också en ordentlig skolgård, så idrottslektionerna får hållas utanför skolområdet.

cecilia mary
Cecilia Spencer Mary Spencer

Skolan är politiskt och religiöst obunden, men har en kristen värdegrund. Eleverna betalar en terminsavgift för att gå där. Tanken är att barnen ska få bättre undervisning här än i de statliga skolorna som har mycket dåligt rykte p.g.a. sina stora klasser och oengagerade lärare. Mary har den svenska skolan som förebild och därför får alla elever näringsrik lunch och har tillgång till läkarvård. Likaså är aga förbjudet.